Monthly Archives: Czerwiec 2013

Reklama owo treść, która zawiera informację o pewnym przekazie. Ma na celu osiągnięcie jak największej popularności pośród usług lub towarów. Rozróżniamy różne rodzaje reklamy w stosunki od czasu celu który ma zostać osiągnięty, zgodnie z fizycznego dotarcia aż do konsumenta zaś poniżej wobec zmysłów. Reklama pionierska, reklama konkurencyjna zaś marketing przypominająca owo przykłady reklamy w układy od celu. Reklamy te pokazują, że pojawił się nieznany towar lub pojawia się w sytuacji istnienia na rynku produktów konkurencyjnych względnie przypomina starym klientom o produkcie. Reklama ATL (above the line) – owo działania reklamowe wykorzystujące massmedia masowe, takie gdy telewizję, radio, prasę jednakowoż internet. Reklama BTL (below the line) – to środki reklamowe, które indywidualnie trafiają do klienta. Są to reklamy przesyłane pocztą tradycyjną natomiast mailową, reklamy za sprawą aparat telefoniczny a prezentacje w punktach sprzedaży. Są owo przykłady reklam podług fizycznego sposobu dotarcia aż do konsumenta. Głównie reklamy spotykamy w prasie, telewizji, radiu tudzież internecie.